Teamcoaching

Een team of afdeling dat heel goed presteert, werkt effectief en efficiënt. Het komt tot de resultaten waarvoor het bestaat en bereikt met zo weinig mogelijk middelen (tijd, geld, mensen) de gestelde doelen.

Om dat voor elkaar te krijgen, moet je een (h)echt team zijn. Meer dan een groep mensen die bij elkaar is gezet.

Een (h)echt team:

is doelgericht

is zich bewust van eigen waarden en kracht

bouwt eigen sterktes verder uit

schenkt aandacht aan leren en ontwikkelen

Ontwikkeling op maat

Aan de hand van onder meer het model Teameffectiviteit wordt stap voor stap gewerkt aan het optimaliseren van het team. 

Laten we zeggen dat een juiste volgorde van zaken (hiërarchie) geregeld en helder moeten zijn om als team effectief en efficiënt te kunnen werken. Een onuitgesproken conflict over de onderlinge rolverdeling kan bijvoorbeeld de oorzaak zijn van scheve verhoudingen. Dit model helpt je gemakkelijker de echte oorzaak van het probleem te vinden en verbeteren van de samenwerking te zoeken.

Wat is de missie van het team of de afdeling? 

Welke doelen zijn gesteld voor het komende jaar of jaren?

Hoe zijn de taken en rollen verdeeld?

Welke werkafspraken & procedures zijn nodig om de taken goed te kunnen vervullen?

Hoe zorgen we voor goede onderlinge relaties?

treasure-u logo

Bij TREASURE-U is een team versterken altijd maatwerk. Elk team is uniek. Ik kies daarom niet voor standaard trainingsprogramma’s. Als ervaren trainer heb ik veel bagage om snel zaken te zien en te zorgen voor een passende teamtraining.  

Bel of mail voor een afspraak bij je bedrijf (45 tot 60 minuten) om de doelstellingen van de training te bespreken. Daarna volgt een voorstel voor de vorm, inhoud, duur en investering van het trainingsprogramma. 

Introductieworkshop: Teameffectiviteit voor het technische bedrijf

Ter introductie van teamcoaching kun je als team kennismaken met het Effectiviteitsmodel.  Het is zeker niet een theoretisch programma. Je gaat met elkaar aan de hand van vragen aan de slag met vijf thema’s die van invloed zijn op het sterker maken van de samenwerking. 

Na afloop ben je met elkaar meer bewust van belangrijke aspecten van teamwork.

Praktische informatie

Duur

3 uur

Data

In overleg

Locatie

Bedrijf

Aantal deelnemers

Maximaal 8

Investering per groep

€ 900,- en reiskosten vanaf Woerden (exclusief btw).

Zij gingen je voor

“Onze afdeling ICT bevond zich op een bepaald moment in een impasse. Lag het aan de motivatie, het ontbreken van heldere doelen, de strategie of aan de uitvoering? We hadden allemaal het gevoel dat er iets moest gebeuren. Er was behoefte aan open en eerlijke communicatie en een betere aansluiting met de business. Els is gevraagd een Teamontwikkelingstraject op te zetten en te begeleiden. In een vertrouwelijke sfeer, ver weg van de computer, wist zij met haar warme, inspirerende persoonlijkheid en expertise de juiste analoge snaren te raken bij de doorgaans wat digitale ICT’ers. Heeft het geholpen? Tot op de dag van vandaag kunnen we zeggen dat ons team hechter is dan ooit.”

Hans Haytsma

Kenteq Hilversum

“Els heeft met de begeleiding van het team mobielwerktuigen bestaande uit 8 adviseurs en een examensecretaris aangetoond op een integere en professioneel wijze het teamproces naar een vervolg organisatie te ondersteunen en daar waar nodig zo te evalueren dat de beoogde doelen in beeld bleven en bereikt werden.”

Adri de Munnik

Kenteq Hilversum

Benieuwd naar teamontwikkeling?

Ik kom graag langs om kennis te maken. Bel 06–28 94 01 47, mail naar elsvanveen@treasure-u.nl of plan gelijk een datum en een tijd voor een telefoongesprek.

Els van Veen