Teamcoaching

Een team of afdeling dat heel goed presteert, werkt effectief en efficiënt; doelen worden behaald met zo weinig mogelijk middelen (tijd, geld, mensen).

Om dat voor elkaar te krijgen, moet je een (h)echt team zijn. Meer dan een groep mensen die bij elkaar is gezet.

Een echt team:

is doelgericht

is zich bewust van eigen waarden en kracht

bouwt eigen sterktes verder uit

schenkt aandacht aan leren en ontwikkelen

Je team sterker maken

Aan de hand van het onder andere het model Teameffectiviteit wordt stap voor stap gewerkt aan het optimaliseren van het team. Een juiste volgorde van zaken wordt geregeld om als team effectief en efficiënt te kunnen werken.

Een onuitgesproken conflict over de onderlinge rolverdeling kan bijvoorbeeld de oorzaak zijn van scheve verhoudingen. Dit model helpt je gemakkelijker de echte oorzaak van het probleem te vinden en verbeteren van de samenwerking te zoeken.

Wat is de missie van het team of de afdeling? 

Welke doelen zijn gesteld voor het komende jaar of jaren?

Hoe zijn de taken en rollen verdeeld?

Welke werkafspraken & procedures zijn nodig om de taken goed te kunnen vervullen?

Hoe zorgen we voor goede onderlinge relaties?

treasure-u logo

"Samenkomen is een begin;

Samen blijven is vooruitgang;

Samenwerken is succes." 

- Henry Ford

Benieuwd naar teamontwikkeling?

Ik kom graag langs om kennis te maken. Bel 06–28 94 01 47, mail naar elsvanveen@treasure-u.nl of plan gelijk een datum en een tijd voor een telefoongesprek.

Els van Veen

Zij gingen je voor

“Els heeft met de begeleiding van het team mobielwerktuigen bestaande uit 8 adviseurs en een examensecretaris aangetoond op een integere en professioneel wijze het teamproces naar een vervolg organisatie te ondersteunen en daar waar nodig zo te evalueren dat de beoogde doelen in beeld bleven en bereikt werden.”

Adri de Munnik

Kenteq Hilversum

“Onze afdeling ICT bevond zich op een bepaald moment in een impasse. Lag het aan de motivatie, het ontbreken van heldere doelen, de strategie of aan de uitvoering?

We hadden allemaal het gevoel dat er iets moest gebeuren. Er was behoefte aan open en eerlijke communicatie en een betere aansluiting met de business.

Els is gevraagd een Teamontwikkelingstraject op te zetten en te begeleiden. In een vertrouwelijke sfeer, ver weg van de computer, wist zij met haar warme, inspirerende persoonlijkheid en expertise de juiste analoge snaren te raken bij de doorgaans wat digitale ICT’ers. Heeft het geholpen? Tot op de dag van vandaag kunnen we zeggen dat ons team hechter is dan ooit.”

Hans Haytsma

Kenteq Hilversum