TalentManagement

Waarom managen van talent?

Einstein zei: “Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukking beschouwen.” Dat is talent afbreken!

Met talentmanagement organiseer je systematisch activiteiten in het bedrijf waarmee je talent zo goed mogelijk benut. Kern is: werven, ontwikkelen en behouden! Van medewerkers, leidinggevenden tot managers.

Hoe herkent u talent? Hoe behoudt u talenten voor uw organisatie? Door te monitoren en te investeren! Bijvoorbeeld door een paar keer per jaar met medewerkers in gesprek te gaan over verwachtingen, ontwikkelingen en toekomstperspectieven. Door medewerkers de ruimte te geven om te experimenteren, te leren en te innoveren.

TreasureU helpt u goed talentmanagement op te zetten. Door praktische hulp en door coachen van management en leidinggevenden bij het herkennen en optimaal benutten van talenten.

Voor wie?

Directies, managers, leidinggevenden en voor iedereen die zoveel mogelijk talenten van medewerkers wil benutten.

Even kennismaken? 

Telefoon: 06 – 28 94 01 47, E-mail: elsvanveen@treasure-u.nl, Contactformulier.