Stimuleren van talent en interesse bij studenten

Speciaal voor praktijkopleiders

Opleiden van jonge vakmensen in het bedrijf is een vak apart. Als praktijkopleider breng je niet alleen kennis en vaardigheden over. Het gaat ook om het stimuleren van talent en interesses. En dat is niet altijd even gemakkelijk.  

Denk je weleens:

• Hoe motiveer ik de student om actief te leren?
• Hoe stimuleer ik zelfvertrouwen en mogelijkheden van de student?
• Ik merk geen vooruitgang, ik weet niet wat ik moet doen.
Wiens probleem is het eigenlijk?
• Wanneer betrek ik de school en de thuissituatie erbij?

Volg dan deze workshop:

• Je krijgt inzicht in de verschillende opleidingsniveaus
• Je weet wanneer je moet aansturen en wanneer coachen
• Je kunt inspireren en enthousiasmeren
• Je krijgt inzicht in wie waarvoor verantwoordelijk is
• Je weet hoe je jongeren hun talenten en interesses kan laten ontdekken