Privacy verklaring

Voor TREASURE-U is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van de website van groot belang.


TREASURE-U streeft dan ook naar een zorgvuldig behandeling van persoonlijke gegevens en respecteert de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat gebruikers naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. In bepaalde gevallen, zoals bij het sturen van het contactformulier kan wel naar persoonlijke gegevens worden gevraagd.


Deze gegevens worden dan als volgt behandeld:

  • Persoonlijke gegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening te realiseren. Door deze gegevens op te geven stemt u in met de verwerking, de data opslag en het gebruik hiervan voor onze dienstverlening.
  • De verwerking van de persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Persoonlijke gegevens worden niet overgedragen of verkocht aan derden.
  • TREASURE-U treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van persoonlijke gegevens.