Opleiden en begeleiden van studenten

Biedt u als erkend SBB-leerbedrijf stages en leerwerkbanen aan, dan voldoet u aan een aantal belangrijke criteria om studenten op te leiden en begeleiden. Dat is mooi!

Toch is de praktijk van het opleiden vaak lastiger dan gedacht, zeker als je het niet gewend bent om opleiden te combineren met productie, opleidingsplannen te maken, voortgangsgesprekken te voeren, contact te hebben met de school of als je merkt dat de communicatie met de student niet soepel verloopt. 

Opleiden is een vak! Niet alleen vaktechnische kennis is van belang, ook inzicht in hoe mensen leren, begrijpen in welke wereld jongeren nu leven, wat hen motiveert en wat niet, zijn van belang. 

 

Coaching en Training Praktijkopleider

Speciaal voor de praktijkopleider en werkplekbegeleiders in bedrijven organiseert TreasureU Coachingstrajecten en Trainingsprogramma’s. Elk van deze programma’s heeft als onderdeel bezoek aan het bedrijf en eventueel kennismaking met student(en) om een goed beeld te krijgen van de opleidingssituatie. Het is ook mogelijk dat bij het bedrijfsbezoek niet alleen de praktijkopleider aanwezig is maar bijvoorbeeld ook een HR-functionaris of CEO. Al naar gelang de wens en betrokkenheid bij opleiden. 

Voor de metaalbewerkingsbedrijven doe ik dat in samenwerking met Stichting OOM. De Coachingstrajecten voor de Praktijkopleiders worden nagenoeg geheel vergoed. Ook voor de trainingsprogramma’s komt het bedrijf in aanmerking voor subsidie.

 

Interesse in vaardigheden ontwikkelen als Praktijkopleider en Werkplekbegeleider?

Neem contact met mij op via 06 – 28 94 01 47, elsvanveen@treasure-u.nl of maak gebruik van het Contactformulier.