De eeuwige spagaat of…? Tijd voor productie én tijd voor begeleiding

Speciaal voor praktijkopleiders en leidinggevenden

Vol enthousiasme ben je praktijkopleider geworden. Je hebt zin om met jonge mensen te werken en hen tot vakman op te leiden, maar dan loop je tegen een aantal praktische dingen aan:

• Het lukt je niet om voldoende aandacht aan de studenten te besteden. 
• Iedere keer vraagt de productie(tijd)n aandacht en merk je dat deze
voorrang krijgt 
• Je wilt het probleem begeleidingstijd aankaarten bij het management,
maar je vindt het lastig en weet niet hoe.  

Gevolg: je enthousiasme daalt, de begeleiding komt in het geding en uiteindelijk raak je gefrustreerd en bovendien de studenten ook.


Wij hebben een workshop ontwikkeld die je helpt: 

• Structuur aan te brengen in je werkzaamheden
• Prioriteit te stellen aan productie- en begeleidingswerkzaamheden
• Het gesprek met de leiding aan te gaan over de spagaat waarin je zit:
– Gespreksvaardigheden en overtuigen
• Agenda met planning te gebruiken
• Je kernkwaliteiten in te zetten

Resultaat: meer grip op je werk!