Mens en bedrijf succesvol

Met Treasure-U heb ik mij gespecialiseerd  in het succesvol maken van medewerkers, leidinggevenden, teams en praktijkopleiders in de techniek op de volgende terreinen:

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP| COMMUNICATIE & INTERACTIE | SAMENWERKEN | LEIDINGGEVEN| OPLEIDEN VAN (V)MBO-STUDENTEN IN DE PRAKTIJK | 

Ieder mens bezit een schat aan kwaliteiten, een ongekend eigen vermogen dat nog verzilverd kan worden. Je moet de juiste mindset hebben en vooral erin geloven dat je weleens zou kunnen uitblinken in datgene wat je nog nooit hebt gedaan. TreasureU graaft graag naar de latente talenten van medewerkers, teams en organisaties en baseert zich op het vertrouwen in een ongekend eigen vermogen.

Door met medewerkers te werken aan zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfsturing komen zij steviger in hun schoenen te staan. Zij werken met meer plezier, maken bewustere keuzes, nemen makkelijker het initiatief en durven te experimenteren en  te innoveren. Zij worden succesvoller en daarmee wordt het bedrijf succesvoller.
Kortom: daar werk je beter van.

UITGANGSPUNT: GEWENSTE SITUATIE

In een kennismakingsgesprek bespreken we wat de gewenste situatie is voor de medewerker, jezelf, je team of het gehele bedrijf. Wat zou je meer, minder of anders willen?
Je ontvangt een samenvatting van het gesprek met een voorstel voor een ontwikkelingsprogramma om naar de gewenste situatie te komen via coaching, training, of een combinatie daarvan. Je wordt niet belast met uitgebreide rapporten of analyses maar werkt aan ontwikkeling, groei en verandering ín de praktijk.

BELANGSTELLING?

Bel of mail mij voor een persoonlijke kennismaking of maak gebruik van het contactformulier.

Telefoon: 06 – 28 94 01 47,  E-mail: elsvanveen@treasure-u.nl, contactformulier