Mens en bedrijf succesvol in de techniek

Voor een succesvol bedrijf heb je medewerkers nodig die schitteren!

Hoe kun je medewerkers individueel en gezamenlijk hun talenten laten benutten en opbouwen, zodat zij eerder en met meer plezier de gewenste doelen behalen?

Daarvoor is op de eerste plaats vertrouwen en visie nodig voor groei en ontwikkeling van medewerkers, teams en leidinggevenden.

Treasure-U is sinds jaren gespecialiseerd in het sterker laten functioneren en lenig ontwikkelen van medewerkers, teams en leidinggevenden in de techniek. De trajecten van coaching en training richten zich daarop.

Scholing PraktijkopleidersPersoonlijk Leiderschap

 


Vertrouwen in ongekend eigen vermogen

Ieder mens bezit kwaliteiten die nog verzilverd kunnen worden. Door je juist daarop te richten en vertrouwen te geven in een ongekend eigen vermogen, motiveer je mensen het beste in zichzelf naar boven te halen.
TreasureU graaft graag naar de talenten van medewerkers.

Door te werken aan zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfsturing komen zij steviger in hun schoenen te staan. Zij werken met meer plezier, maken bewuster keuzes, nemen makkelijker het initiatief en durven te experimenteren en  te innoveren. Medewerkers gaan schitteren en daarmee je bedrijf. 


De stap naar groei

Het kan zijn dat er een ongewenste situatie bestaat of dat er een ambitie is om van A naar B te komen. In het kennismakingsgesprek bespreken we dat. Waar sta je nu en waar wil je staan? Wat gebeurt er als je niets doet?

Je krijgt een samenvatting van het gesprek met een globaal voorstel om naar de gewenste resultaten te komen. Je wordt niet belast met uitgebreide rapporten of analyses, maar werkt aan ontwikkeling en verandering in de praktijk. 

Zet de stap naar groei van medewerkers en je zet de stap naar groei van het bedrijf.

Bel mij 06 – 28 94 01 47 of maak gebruik van het contactformulier.